Conxa Sellers

C. d'Àlaba 58
08005 Barcelona

DV 03.05 17:00-21:00
DS 04.05 11:00-14:00 i 17:00-21:00
DG 05.05 11:00-14:00

Xavi Ceerre

C. del Concili de Trento 313, 15 estudi 4
08020 Barcelona

DV 03.05 14:00-17:00

Pablo Bruera

C. Fernando Poo 5, local
08005 Barcelona

DV 03.05 11:00-17:00
DS 04.05 11:00-21:00

T 93 278 19 48
arte@pablobruera.com

Mediodesign

C. Pallars 85-91, 5è 2a
08018 Barcelona

DV 03.05 17:00-21:00
DS 04.05 11:00-14:00 i 17:00-21:00

Studio Motiscause

C. Santander 13-15
08020 Barcelona

DV 03.05 17:00-21:00
DS 04.05 11:00-14:00
DG 05.05 11:00-14:00

Cristina Junquero

Soci/a A-FAD
C. Pallars 74, 2n 12
08018 Barcelona

DV 03.05 11:00-17:00
DS 04.05 11:00-17:00
DG 05.05 11:00-14:00

Produkt Burô

C. Ramón Turró 154
08005 Barelona

DS 04.05 17:00-21:00

Pentáculo Escultores

C. Ciutat de Granada 62
08005 Barcelona

DV 03.05 17:00-21:00
DS 04.05 14:00-21:00
DG 05.05 11:00-21:00

Entinta Printing

C. Degà Bahí 68
08026 Barcelona

DV 03.05 11:00-21:00
DS 04.05 11:00-21:00
DG 05.05 11:00-21:00

T 670578242
entinta@gmail.com

Katia Muñoz

C. D'Alaba 60, 2n 2a
08005 Barcelona

DV 03.05 17:00-21:00
DS 04.05 11:00-21:00
DG 05.05 14:00-21:00

T 603506040

Angel Tello Cid

C. Alaba 58, Local
08005, Barcelona

DV 03.05 17:00-21:00
DS 04.05 11:00-21:00
DG 05.05 11:00-21:00

T 650512141
tellocid@gmail.com

Les Mans

C. Xifré 90
08026 Barcelona

DV 03.05 11:00-17:00
DS 04.05 11:00-17:00
DG 05.05 11:00-14:00

Marta de los Pájaros

C. Àlaba 58, Baixos 2
08005 Barcelona

DV 03.05 11:00-17:00
DS 04.05 11:00-21:00
DG 05.05 11:00-17:00

Antoni Yranzo

Soci/a A-FAD
Passatge de Casamitjana, 15
08005, Barcelona

DS 04.05 11:00-14:00 i 17:00-21:00

Anna Claret Traïd

C. Joan d'Àustria 126-128, 2n 2a
08018, Barcelona

DS 04.05 17:00-21:00
DG 05.05 11:00-14:00

Sandra Llusà

Soci/a A-FAD
C. Pallars 74, 2n 12
08018 Barcelona

DV 03.05 11:00-17:00
DS 04.05 11:00-17:00
DG 05.05 11:00-14:00

Barba

C. Llull 63-69, 3r 2a
08005 Barcelona

DV 03.05 11:00-14:00
DG 05.05 11:00-14:00

Lauren Press

C. Ripollès 88, Local
08026 Barcelona

DS 04.05 17:00-21:00
DG 05.05 11:00-14:00

Francesca Piñol

Soci/a A-FAD
Laboratori tèxtil
C. Ruiz de Padrón 47, Baixos Esq
08026 Barcelona

DV 03.05 11:00-17:00
DS 04.05 11:00-14:00

Pol Gorezje

elpezrojo studio
C. Espronceda 177, Local
08019 Barcelona

DS 04.05 11:00-14:00 i 17:00-21:00
DG 05.05 11:00-14:00

Kind of Cyan

Soci/a A-FAD
C. Ciutat de Granada 88, Local 2
08005 Barcelona

DV 03.05 17:00-21:00
DS 04.05 11:00-14:00 i 17:00-21:00
DG 05.05 11:00-17:00