Alguns tallers ofereixen activitats puntuals durant la jornada del 20 al 22 d'Octubre, aquí pot consultar el programa

Produkt Burô

Angel Tello Cid

ZONA. Factoria d'art C. Alaba 58, Local 08005, Barcelona

T 650512141
tellocid@gmail.com

Frank Plant

C. Mir Geribert 10, 2n 1r 08014 Barcelona

Òxids

C. Tordera 22, Baixos 08012 Barcelona