Alguns tallers ofereixen activitats puntuals durant la jornada del 20 al 22 d'Octubre, aquí pot consultar el programa

Felixlozal

C. Junta de Comerç 17
08001 Barcelona

T 615957644

CHROMA Restauració del Patrimoni Arquitectònic S.L.

C. Escudellers Blancs, 3bis
08002 Barcelona

T 933174513
info@chroma.es