Alguns tallers ofereixen activitats puntuals durant la jornada del 20 al 22 d'Octubre, aquí pot consultar el programa

Lucirmás

C. Llull 70–72, 3º 2º
08005 Barcelona

Alex Añó Frohlich

C. Masnou 21, Baixos 1
08014 Barcelona

T 670661777
info@vidrebufat.com

Ingrid Solé

C. Ajuntament 10, Pis 2
08030 Barcelona

T 666243238
vidresole@yahoo.es